Φλάστες υφής Nashiu

Το Flutex είναι εφοδιασμένο με το nashiji suface pattern.com εντελώς σκοτεινή θέα, υπέροχο απόρρητο
Ευρύ καλάμι:
Πάχος: 4-10mm
Size:1830x2134mm,1830x2440mm,1830x3660mm,max size 2134x3660mm