ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: xingbo@huihuaglass.cn

Αποκατάσταση γυαλιού στην Ολλανδία

Αποκατάσταση ποτήρι είναι ένα είδος ιστορικής αρχιτεκτονικής ή το παλιό παράθυρο του 1900, το πρόβλεμμα είναι Εφαρμογή γυαλιού αποκατάστασης φωτός στην Ολλανδία, λεία επιφάνεια και φυσική ασταθή θέαση, περιστασιακή φούσκα, φαίνεται να διατηρείται πριν από 100 χρόνια.