Εργοστασιακό βίντεο

τέλειο αποτέλεσμα, παρέχει μηχανική αντοχή και ασφάλεια, προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες καθρέφτη για αρχιτέκτονες, εφαρμογή για υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας